BYGG- OCH FASTIGHETSBRANSCHENS KOMPETENSPARTNER

BFAB, Bygg- och Fastighetssektorns Fortbildningsinstitut AB

BFAB utbildar sedan 1985 yrkesverksamma inom bygg- och fastighetsbranschen. Oavsett om du letar efter en öppen eller skräddarsydd utbildning hjälper vi till att utforma bästa möjliga kompetenslösning för dig och din organisation. Vi erbjuder kurser och seminarier, diplomutbildningar och certifieringsutbildningar.

Både bygg- och fastighetsbranschen genomgår just nu en snabb teknisk utveckling. Samtidigt ersätts äldre teknik med nya alternativ, kombinerat med digitaliseringens framfart. Detta ställer allt högre på att hålla sig uppdaterad med vad som händer.

Hos oss på BFAB kan du alltid förvänta dig föreläsare med specialistkunskaper, starkt engagemang och gedigen förankring i arbets- och näringslivet. Vi vet vikten av det livslånga lärandet och är måna om att kontinuerligt utveckla utbildningarna, erbjuda en bredd av utbildningsmöjligheter och lärande i många olika former, såväl fysiskt som digitalt.

Våra uppföljningar av genomförda utbildningar visar på en mycket hög deltagarnöjdhet och vi hjälper framgångsrikt kunder över hela Sverige att stärka både sin kompetens och konkurrenskraft.

BFAB är auktoriserat utbildningsföretag via Almega.

Läs mer på vår hemsida och se vårt öppna kursutbud här.

BFAB är en del av Fasticon, specialister på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn. Vi hjälper kunder över hela Sverige att stärka både sin kompetens och konkurrenskraft.  


BFAB Dokument

Vi på BFAB har ett samarbete med TRUE original som genom den senaste teknologin inom blockchain skapar säkrade och moderna diplom, intyg och certifikat.

Alla utbildningsdeltagare som deltar och genomför prov med godkänt resultat för våra diplomutbildningar får ett diplom via TRUE. Diplomet är omöjligt att tappa bort eller förstöra, det är enkelt att dela i sociala medier och går självklart även att skriva ut om du så skulle vilja.